Horské záchranárske „desatoro“

Zodpovedná príprava, a to nielen fyzická, ti pomôže naplno si vychutnať návštevu hôr a vyhnúť sa nepríjemnostiam.

Pred odchodom

Pred začiatkom výletu si zisti predpoveď počasia v lokalite, ktorú chceš navštíviť. Mysli na to, že aj v lete môže byť počasie premenlivé, vo vyššej nadmorskej výške ovplyvnené zvyškami snehu. Cez snehové polia prechádzaj opatrne. V zimných mesiacoch si zisti lavínovú situáciu.

Starostlivo a poctivo zhodnoť svoju fyzickú kondíciu a na základe toho si vyber trasu, ktorá najlepšie vyhovuje tvojim možnostiam. Oboznám sa aj s náhradnými možnosťami trasy. Pri plánovaní sa nenáhli a zbytočne nepreceňuj svoje ambície. Dodržiavaj sezónne uzávery a návštevné poriadky.

Uisti sa, že vieš dobre čítať z mapy, všetky značky v mape sú ti jasné a vieš, čo znamenajú. Pomôže ti aj turistický sprievodca alebo GPS navigácia.

Podľa predpovede počasia si do batoha zbaľ všetko potrebné. Všeobecne platí, že by si mal nosiť turistickú obuv odolnú proti vode s vibramovou podrážkou (nešmýka sa) a priedušné turistické ponožky, ktoré ti zvýšia komfort počas dlhšieho pochodu.

Racionálne zbaleným batohom predídeš noseniu zbytočných kíl, no náhradné oblečenie (do ktorého sa prezlečieš počas plánovanej zastávky), nepremokavá bunda a nohavice, rukavice, čiapka, lekárnička, mapa, čelovka, vrecko na odpadky, krém s UV filtrom, slnečné okuliare, dostatok ľahko stráviteľného jedla a pitia, fotoaparát alebo kamera nesmú v batohu chýbať. V chladnom počasí si zober so sebou termosku, ktorá udrží vhodnú teplotu nápojov.

Nezabudni na telefón s nabitou batériou a telefónne čísla pre prípad volania o pomoc. V chladnom počasí si ulož telefón medzi teplé oblečenie. Telefón a doklady je dobré zabaliť do vodovzdorného obalu. Uvedom si, že nie všetky oblasti sú pokryté signálom, a preto nemôžeš všade iniciovať telefónne hovory. V nutnom prípade treba nájsť vhodné vyvýšené miesto so signálom na iniciovanie hovoru. Ak sa ti podarí dovolať, počkaj ešte na mieste pokrytom signálom pre prípad, že ťa záchranári budú ešte kontaktovať.

Oznám niekomu blízkemu, akú trasu sa chystáš absolvovať, a to najmä vtedy, ak sa túru chystáš absolvovať sám. Zapíš sa do knihy vychádzok a túr, prípadne informuj príbuzných alebo chatára o túre i o predpokladanom návrate. Ak zmeníš plán (napr. túru prerušíš alebo ostaneš spať v niektorej inej chate), tak to oznám. Vopred si zisti alternatívne možnosti prenocovania, prístrešky, tábory, kde sa môžeš skryť v prípade zhoršenia počasia.

Turistika v zimnom období si vyžaduje náležitý výstroj a výzbroj (stúpacie železá – mačky, cepín, paličky, dostatok teplého oblečenia). V prípade zvýšeného lavínového nebezpečenstva sa radšej zriekni návštevy nebezpečných lokalít a turistických trás. Takéto miesta sú v teréne vždy riadne označené tabuľou HZS „LAVÍNOVÝ TERÉN“.

Ak si nie si istý, túru absolvuj pod vedením horského vodcu.

Na stránke www.hzs.sk si pozri výstrahy, aktuálne podmienky a možnosti v danej lokalite.

Všeobecné informácie o schodnosti turistických trás a horských chodníkov nájdeš na stránke www.hzs.sk alebo sa môžeš informovať na telefónnom čísle HZS 052/7877711, prípadne osobne v infocentre HZS v Starom Smokovci alebo v ktoromkoľvek oblastnom stredisku HZS. Lavínovú situáciu a aktuálny stupeň lavínového nebezpečenstva nájdeš na stránkach www.hzs.sk, www.laviny.sk alebo sa informuj na telefónnom čísle Strediska lavínovej prevencie HZS 044/5591695.

Ak máš zdravotné problémy, konzultuj svoje možnosti turistiky a pohybu v náročnom teréne so svojím lekárom. Nezabudni na lieky, ktoré pravidelne užívaš.

Využi možnosť poistiť sa do hôr pre prípad úrazu. Informácie nájdeš aj na stránkach www.hzs.sk.

Počas výletu

Odchod plánuj na skoré ranné hodiny, vtedy sú podmienky najideálnejšie. Návrat plánuj do zotmenia, ale pre istotu si vždy zober so sebou aj čelovku alebo iný zdroj svetla.

Nechaj auto na vyhradenom parkovacom mieste alebo na parkovisku. Parkovanie mimo označených miest je v národných parkoch zakázané.

Použi mapu a skontroluj trasu, kedykoľvek budeš mať nejaké pochybnosti o správnosti smeru. Venuj osobitnú pozornosť tabuliam, na ktorých sú zákazy alebo zmeny trasy, po ktorej plánuješ ísť.

Buď opatrný najmä na strmých exponovaných miestach, zvlášť ak sa pod tebou môžu nachádzať ľudia alebo zvieratá, aby si zhora na nich nezhodil kamene. Nestoj v spádnici padajúcich skál a v žľaboch, ktoré sú veľmi nebezpečné!

Na exponované miesta, kde sa pre tvoju bezpečnosť nachádzajú technické zabezpečovacie prvky (reťaze, skoby, stúpačky, rebríky atď.), vstupuj po jednom, nepredbiehaj sa a počkaj, kým osoby pred tebou neopustia daný úsek. Podobné pravidlo platí aj pri prechádzaní po mostoch a mostíkoch, ktoré vedú ponad potoky a riečky. Nezaťažuj ich priveľkou hmotnosťou a neopieraj sa o zábradlia.

Nevzďaľuj sa od skupiny a maj na pamäti, že väčšia skupina si vie v akejkoľvek situácii poradiť ľahšie. Tempo a prestávky prispôsob celej skupine.

Ak stretneš v prírode zvieratá, neruš ich, nekrič ani neplaš hádzaním kameňov. Nedávaj im sušienky, pečivo ani inú potravu – nekŕm ich. Rozoznaj ich vlastné teritórium a pozoruj ich len z diaľky. Nekrič a nerob zbytočný hluk! Dávaj pozor na voľne pustené psy, najmä v blízkosti pasienkov. V prípade, že narazíš na agresívneho psa, neutekaj. Odchádzaj pomaly čelom k nemu, nikdy sa mu neotáčaj chrbtom. Nechytaj ryby z vodných tokov a jazier, ak nemáš príslušné oprávnenia. Lov rýb je v národných parkoch zakázaný.

Nepi vodu z potokov a plies, nemusí byť pitná.

Netrhaj kvety, nezbieraj lesné plody a huby, nechytaj malé zvieratá (plazy, chrobáky, obojživelníky atď.), sú chránené osobitnými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia.

Po zastavení na prestávku nikdy nenechávaj ležať na zemi otvorený batoh. Zabrániš tým vniknutiu malých zvierat (hadov, mravcov, obojživelníkov atď.), ktoré láka vôňa potravín alebo hľadajú prístrešie.

V prírode nič neodhadzuj, svoje odpadky si vezmi so sebou.

Stanovanie alebo táborenie sú v národných parkoch zakázané. Prenocovať môžeš v útulniach, vyhradených táboriskách alebo v horských chatách.

Pamätaj si, že je zakázané klásť oheň v lese a okolí, mimo vyhradených miest na to určených. Ak si spozoroval požiar, okamžite upozorni hasičov. V prípade, že ho nedokážeš uhasiť sám, ihneď odíď z miesta potenciálneho nebezpečenstva.

Objektívne zhodnoť svoj fyzický a psychický stav. V prípade, že pociťuješ únavu a cieľ tvojej trasy je ďaleko, vráť sa po tej istej trase späť.

Priebežne kontroluj svoj časový plán túry. Ak zistíš, že máš veľkú časovú stratu, prehodnoť náhradné varianty trasy alebo sa vráť po rovnakej trase.

Stiahnuť aplikáciu

App Store Google Play